CLUB CPR (CHIEFS OF PROTOCOL)

The Club of Protocol Chiefs is an elite club with professionals working as Head of Protocol in the state, ministerial or enterprise field.

In "CPR CLUB" we will talk about the essence of the international protocol and the practice of using the label,
We will talk about formal formalities and welcome ceremonies in receiving and hosting foreign leaders.
The "CPR Club" plays a key role in maintaining this timeless tradition. A Chief of Protocol will plan every meticulous event, taking into account every detail of the invitation and flower arrangements, menus and official entertainment, all while respecting cultural considerations and ensuring that honored guests feel welcome and comfortable.
These events include, but are not limited to: Official and state-of-the-art meals, meals during major international summits, receptions in official reception halls.
Head of Protocol also organizes the Diplomatic Corps' participation in special events and official public events, such as joint forum participation, inaugurations, funerals and other ceremonies.
In the "CPR Club" we will talk about maintaining the Preceding Order of the Republic of Moldova, answering questions about the flag label, addressing forms, seats, invitations, cultural and dietary restrictions.

The way to achieve this goal is "Monthly Networking Drink"
We will organize events of a different nature: business breakfast and business meeting, cultural information, culinary, a concert or a show, but also a conference where we can talk about Protocol issues and how to solve them.
Networking and events are designed to give you the opportunity to meet you repeatedly with the new network.


Club "CPR" is also under the patronage of the "Royal House of Romania - Senior Branch" (Branch von Hohenzollern), which we officially represent.
 
Members of our Club can benefit of special offers by a number of partner organizations, such as taxi service, hotel, real estate service or intercultural sessions about how to easier and faster understand the Moldovan environment.
In the end, we want to become the networking club all expats refer to when it comes to meeting people or to get acquainted with their peers.

We organise our activities and events regardless of nationalities, beliefs or religion, open-minded and with a European understanding in the back of our minds.
Would you want to actively support our initiative, we foresee the possibility for our sponsors to have their logo’s (with hyperlink) placed on a dedicated location on the site.

You are Head of Protocol or former Head of Protocol, together we will be able to organize courses, conference and forum at local, national, and international level at the "Royale Protocols Academy". Join us !

CLUB CPR (CHIEFS OF PROTOCOL)

Clubul de Șefi de Protocol este un club de elită, cu profesionali care muncesc ca Șefi de Protocol în domeniul de stat, ministerie sau intreprindere.  

In "CLUBUL CPR" vom vorbi despre Esența Protocolului internațional și practica de a folosi eticheta,
Vom vorbi de asemenea despre formalitățile oficiale și ceremoniile demne de primire în primirea și găzduirea liderilor străini.
"Clubul CPR" joacă un rol-cheie în menținerea acestei tradiții atemporale. Un Șef de Protocol va planifica fiecare eveniment meticulos, luând în considerare fiecare detaliu de la invitații și aranjamente de flori, la meniuri și divertisment oficial, toate în timp ce respectă considerentele culturale și asigură că oaspeții onorați se simt bineveniți și confortabil.
Aceste evenimente includ, dar nu se limitează la : Prânzuri oficiale și de stat, mese în timpul summiturilor internaționale importante, recepții în sălile oficiale de recepție.
Șef de Protocol organizează, de asemenea, participarea Corpului Diplomatic la evenimente speciale și evenimente publice oficiale, cum ar fi participări comune la forum, inaugurări, înmormântări și alte ceremonii.
In "Clubul CPR" vom vorbi și de  menținere Ordinul de Precedență a Repubicii Moldova, răspunde la întrebări privind eticheta de pavilion, formele de adresare, scaunele, invitațiile, restricțiile culturale și cele dietetice.

Modul pentru atingerea acestui obiectiv este "Networking drink" lunară, 
Vom organiza evenimente de natură diferită : mic dejun de afaceri și business meeting, informații culturale, culinare, un concert sau un spectacol, dar și conferințe  unde putem discuta de probleme de Protocol și cum să le rezolvăm.
Networking-uri și evenimentele sunt menite să vă ofere posibilitatea de a vă întâlni în mod repetat cu noul network.
Clubul "CPR" este, de asemenea, sub patronajul "Casei Regale a României - Senior Branch" ( Linie von Hohenzollern), pe care o reprezentăm oficial.
Membrii Clubului nostru pot beneficia de o serie de organizații partenere, cum ar fi servicii de taxi, hotel, servicii imobiliare sau sesiuni interculturale.
Organizăm activitățile și evenimentele fără discriminare de etnie, naționalitate, limbă, credință sau religie, cum suntem deja obișnuiți în Europa.
Ne-ar plăcea să vă vedem parteneri în inițiativa noastră.
Dacă deveniți partener  vom plasa logo-ul (cu hyperlink) Dvs într-o locație dedicată pe site și pe baner dedicat activității sponsorizate.

Sunteți Șef de Protocol sau fost Șef de Protocol, împreună vom putea organiza cursuri, conferințe  și forum la nivel local, național, și internațional  la "Academie Royale de Protocole". Alăturați-vă!

© 2021 par Luc J.G. von FRANCOIS - Institutia Privata CECSEF- B